Про кафедру

Ми здійснюємо підготовку бакалаврів та магістрів на денній та заочній формах навчання за спеціалністю:

  • 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

Підготовка магістрів здійснюється за спеціалізацією:

  •  "Світлотехніка та джерела світла".

Крім того, кафедра забезпечує викладання дисциплін електричного та електронного спрямування для студентів інженерних спеціальностей університету.

Наша спеціальність - це:

  • широке використання комп’ютерних та інформаційних технологій при проектуванні світлотехнічних систем різноманітного призначення (освітлення установ, архітектурних комплексів, транспортних засобів, реклами, офісів, банків тощо);
  • розробка високоефективних джерел світла та освітлювальних приладів шляхом використання сучасних комп’ютерних систем автоматизованого проектування;
  • комп’ютерне моделювання електронних схем керуючих світлотехнічних пристроїв;
  • створення приладів та систем для використання сонячної енергії в народному господарстві;
  • розробка приладів та установок для фотобіології та фотомедицини;
  • світлотехнічне оформлення видовищних закладів (конференційних залів, театрів, спортивних комплексів, масових видовищ і т. п.);
  • можливість відкрити свою власну справу.

Значна увага приділяється фундаментальній підготовці з математики, фізики, теоретичних основ електротехніки, мікропроцесорної техніки, комп’ютерній підготовці, глибокому вивченню новітніх джерел світла, освітлювальних систем, програмування та автоматизованого проектування, менеджменту та маркетингу, оволодінню іноземними мовами. Наші випускники можуть працювати не тільки в світлотехнічній галузі, а й в багатьох інших галузях, пов’язаних із комп’ютерними технологіями, електронікою та електротехнікою. Кращі випускники продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі, оволодіваючи сучасними технологіями світлотехнічної галузі.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя є одним з чотирьох вузів, які забезпечують підготовку фахівців із спеціалізації «Світлотехніка і джерела світла».

Кафедра світлотехніки та електротехніки входить до складу факультету прикладних інформаційних технологій та інженерії, який забезпечує викладання навчальних дисциплін світлотехнічного, електротехнічного та електронного спрямування для більшості інженерних спеціальностей університету.

У 2007 році відкрито спеціалізовану вчену раду К 58.052.04 по захисту кадидатських дисертацій за спеціальністю 05.09.07 «Світлотехніка і джерела світла», що завершує повний цикл підготовки фахівців світлотехнічної галузі. За період 2008-2016 р.р. у спеціалізованій вченій раді було захищено 7 кандидатських дисертацій працівниками ТНТУ.

 

Навучальні плани

 

Published on:   22.01.2018